Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı!

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin yirminci fıkrası uyarınca Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanarak hazırlanan 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ, 26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların türü, yapılandırılan alacak tutarının nasıl tespit edileceği, yapılandırılan alacağın taksitlendirilmesi, yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler ile tecil edilen alacakların yapılandırılması hususlarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Anılan Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü uyarınca; 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezaları Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların,

31/07/2018 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunmaları,
Ödenecek tutarların ilk taksitini Eylül 2018’den başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.