Vergi ve Prim Borçları Yapılandırma Kanunu Yürürlüğe Girdi

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun;

 • Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesini,
 • Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasını,
 • Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılmasını,
 • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesini,
Amaçlamaktadır.

Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) şeklinde düzenlenmiştir.

Yapılandırmaya konu alacaklar ise; vergiler ve vergi cezaları , bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi , sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar şeklinde düzenlenmiştir.

Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Ayrıca, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Kaynak:

ATA Karne İşlemlerinde Değişiklik

ATA Karne İşlemlerinde Değişiklik

Gümrük Genel Tebliği’nde (Geçici İthalat Seri No:4) değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Geçici İthalat Seri No:6) 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Tebliğ’in 4’üncü maddesinde yer alan değişiklik uyarınca ATA Karnesi işlemleri BİLGE sistemi üzerinde 02.04.2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği üzere yapılacaktır;

1. ATA Karnelerinin tescil ve takip işlemleri BİLGE sistemi Detaylı Beyan modülü üzerinde ilgili Gümrük İdaresinde görevli memur tarafından 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları seçilerek açılacak olan zorunlu bilgileri azaltılmış beyanlara işlenerek yapılacaktır.

2. ATA Karnelerinin “Ekli Listelerinde” yer alan eşyaya ilişkin bilgiler, bir örneği ekte yer alan “excel dosyası” formatında mükellef tarafından ilgili Gümrük İdaresine teslim edilecektir.

3. ATA Karnelerine ilişkin muayene işlemlerini yapacak olan memurlar BİLGE sistemi Gümrük Referans Verileri ekranı üzerinde görevlendirilecektir.

4. ATA Karnesi muhteviyatı eşyaya ilişkin ayniyet bilgilerinin yer alacağı excel dosyaları, muayene kontrol ekranı üzerinde oluşturulan ayniyet tespit tutanağı alanına, eşyanın muayenesini müteakip yüklenerek, eşyaya ilişkin satır bilgileri oluşturulacaktır.

5. Herhangi bir Gümrük İdaresinden geçici ithali/ihracı yapılan ATA Karnesi muhteviyatı eşyanın yeniden ithal/ihraç işlemleri farklı bir Gümrük İdaresince BİLGE sistemi üzerinden yapılabilecektir.

6. ATA Karnesi muhteviyatı eşyanın yolcu beraberi kişisel eşya olması ve mükellef tarafından excel dosyası düzenlenmemiş olması durumunda ise, ilgili muayene memurunca muayene kontrol ekranında yer alan ayniyet tespit tutanağına manuel olarak satır eklenebilecektir.

02.04.2018 tarihinden önce kağıt usulde işlemi yapılan ATA Karnelerinin işlemleri yine kağıt usulde tamamlanacaktır. ATA Karnesi İşlemleri Kılavuzuna ve örnek Excel Dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Konteyner Taşımacılığı

Yenilikçi Nakliye Firması

Yenilikçi Nakliye Firması

Meglio Group firmamız her gün yep yeni projelere girişimde bulunarak siz değerli müşterilerimizin saygısını kazanmaya devam ediyor. Yenilikçi anlayışımız ile sizlere daha sağlıklı hizmet ve yüklerinizin çabuk ve güvenli ulaşımı ile daha da üst kademelere yerleşmekteyiz.

Yenilikçi nakliye firması olarak yüklerinizi sigorta kapsamında ve en iyi şoförlerimizle varış noktalarına ulaştırmaktayız. Siz de güvenilir bir şekilde mallarınızı varış noktalarına en kısa sürede ve en güvenli bir şekilde teslim etmek istiyorsanız bizimle irtibata geçiniz.

Nakliye Firmaları Arasında En Güvenilir Firma!

Türkiye’deki yenilikçi firmalar arasında en iyisi olmaya adım adım ulaşmaktayız. Mallarınızda her hangi bir şekilde oluşabilecek darbede tüm sorumluluğu üstlenmekteyiz. Güvenilir bir şekilde mallarınızı taşıtmak istiyorsanız bizimle irtibata geçiniz.

Hizmetlerimizde Sizlere Sunmuş Olduğumuz Çözüm Odaklarımız!

 • 7/24 bilgi akışımız vardır,
 • Yükler daima sigorta kapsamında olmakla beraber tüm sorumluluk bize aittir,
 • Uzman Personellerimiz vardır,
 • Disiplinli ve Prensip üzerine kurulmuş çalışma ortamlarımız ve çalışma arkadaşlarımız vardır,
 • Hızlı Sevkiyat Yapmaktayız,
 • Talepler Doğrultusunda Ekonomik Fiyat Çizelgemiz Bulunmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Limanlar!

 • Gemlik Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • Hopa Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İskenderun Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İstanbul Haydarpaşa Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İstanbul Ambarlı Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İzmir Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İzmit Evyap Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İzmit Yılport Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İzmit Derince Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • Mersin Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • Samsun Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • Trabzon Limanı Konteyner Taşımacılığı

Konteyner Türlerimiz Aşağıda’ki Gibidir!

20´ KONTEYNER, 40´ KONTEYNER, 20´ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP), 40´ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP), 20´ ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER, 40´ HIGH CUBE ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER, 20´ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK), 40´ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK) ölçülerindedir.

Konteyner taşımacılığı zaman zaman ambalajının içinde ki ürünlerinizin hareketi, hasar neden olabileceğinden dolayı ürünün düzenlenmesi, sabit ve emniyette olmasını özenle sağlamaktayız.

Boşaltma anında yüklerinizi zamanın hızlı akması için bir arada tutmaya çalışmaktayız. Yüklerinizi daima hafif eşyalar ve ağır eşyalar olarak ikiye ayırmaktayız.

Meglio Lojistik farkıyla taşımacılık sektörü her gün daha da iyiye gitmektedir.

Eğer sizde fiyat almak isterseniz aşağıda belirtilmiş olan e-mail veya iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM için;

info@megliolojistik.com

Bütün hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz hizmetlerimiz bölümü sizden bir tık uzakta olmakla beraber bir bakmanızı rica ederiz.

Nakliye ve Taşımacılıkta Yeni Adımlar!

Nakliye ve Taşımacılıkta Yeni Adımlar!

Türkiye’nin nakliye ve taşımacılıkta ön sıralarında yer alan Meglio Group firmamız yenilenen kadrosu ile sizlere daha iyi hizmet sunmaya hazırdır.

Meglio Group Farkıyla Yeni Adımlar!

Siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için kadromuzu yenilemiş olup sizlere en iyi koşulları sunmaktayız. Nakliye ve taşımacılıklarda en iyi hizmeti sunabilmek için 42 aracımızla beraber ve uzman şoförlerimizin coğrafi koşulları iyi kullanarak en kısa zamanda varış noktalarına götürmekteyiz.

Hizmet Verdiğimiz Limanlar!

 • Gemlik Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • Hopa Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İskenderun Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İstanbul Haydarpaşa Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İstanbul Ambarlı Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İzmir Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İzmit Evyap Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İzmit Yılport Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • İzmit Derince Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • Mersin Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • Samsun Limanı Konteyner Taşımacılığı
 • Trabzon Limanı Konteyner Taşımacılığı

Hizmetlerimizde Sizlere Sunmuş Olduğumuz Çözüm Odaklarımız!

 • 7/24 bilgi akışımız vardır,
 • Yükler daima sigorta kapsamında olmakla beraber tüm sorumluluk bize aittir,
 • Uzman Personellerimiz vardır,
 • Disiplinli ve Prensip üzerine kurulmuş çalışma ortamlarımız ve çalışma arkadaşlarımız vardır,
 • Hızlı Sevkiyat Yapmaktayız,
 • Talepler Doğrultusunda Ekonomik Fiyat Çizelgemiz Bulunmaktadır.

Konteyner Türlerimiz Aşağıda’ki Gibidir!

20´ KONTEYNER, 40´ KONTEYNER, 20´ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP), 40´ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP), 20´ ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER, 40´ HIGH CUBE ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER, 20´ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK), 40´ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK) ölçülerindedir.

Kaliteli Taşımacılık İçin Bizleri Tercih Edin!

Ülkemizin bütün limanlarına ve gümrüklerine taşımacılık yapmakta olup bütün müşterilerimizin saygısını ve sevgisini kazanmış bulunmaktayız. Meglio Lojistik farkıyla taşımacılık her daim en iyisidir. Yüklerinizi kaliteli bir şekilde taşımacılık sektöründe bir firmaya teslim etmek istiyorsanız Meglio Lojistik sizin için en iyi kaliteyi ortaya koymaktadır.

Konteyner taşımacılığı zaman zaman ambalajının içinde ki ürünlerinizin hareketi, hasar neden olabileceğinden dolayı ürünün düzenlenmesi, sabit ve emniyette olmasını özenle sağlamaktayız.

Boşaltma anında yüklerinizi zamanın hızlı akması için bir arada tutmaya çalışmaktayız. Yüklerinizi daima hafif eşyalar ve ağır eşyalar olarak ikiye ayırmaktayız.

Meglio Lojistik farkıyla taşımacılık sektörü her gün daha da iyiye gitmektedir.

Eğer sizde fiyat almak isterseniz aşağıda belirtilmiş olan e-mail veya iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM için;

info@megliolojistik.com

Bütün hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz hizmetlerimiz bölümü sizden bir tık uzakta olmakla beraber bir bakmanızı rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Lojistikte Yabancı Yatırım Hareketlendi

Lojistikte Yabancı Yatırım Hareketlendi

Lojistik sektöründe yatırımlar hızlandı. 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminden sonra durma noktasına gelen yabancı yatırımlar da yeniden hareketlendi. Bir yandan DHL, MSC gibi Türkiye’deki yabancı şirketler yatırımlarını artırırken, öte yandan pazara yeni oyuncular girmeye başladı. Kruvaziyerde rotayı yeniden Türkiye’ye çeviren dünya devi MSC, deniz taşımacılığında da Türkiye’de çok önemli bir yatırım yapacağını açıkladı. Bu güzel haberi vermek için beni arayan MSC yöneticisi, 2 gemi ile Türkiye – İtalya arası yeni Ro-Ro taşımacılığına başlayacaklarını söyledi. Yatırımın ayrıntılarını sayfadaki haberde okuyabilirsiniz.

Bu haftanın bir diğer güzel haberi de global bir şirketten geldi. İngiliz lojistik devlerinden Trans Global Projects (TGP), bu yıl Türkiye pazarına giriş yapan ilk lojistik şirketi oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a ofis açan şirket, Türkiye’deki bu yatırımını global web sitesinden duyurdu. Proje lojistiği yönetimi, gemi kiralama, havayolu lojistiği, tedarik zinciri yönetimi, lojistik danışmanlığı ve tedarik alanlarında hizmet veren TGP, Türkiye’deki ofisi ile Avrupa, Ortadoğu/Orta Asya’daki müşterileri arasında lojistik bir ağ kurmayı hedefliyor. Şirketin başına ise sektörün deneyimli isimi Murat Aksu getirildi. Murat Aksu, özellikle proje taşımacılığında Türkiye’yi bölgesel bir transit merkezi olarak konumlandıracaklarını söyledi. TGP Group CEO’su Colin Charnock da Türkiye’ye yapılan yatırımdan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, şirketin lojistik ağını genişletmeye devam edeceğini belirtti.

Hiç kuşkusuz, bu devlerin Türkiye’ye yaptıkları yatırımlar, ertelenen yatırım planlarının yeniden devreye girmesinde ve pazara yeni oyuncuların gelmesinde etkili olacak. Çok değil birkaç yıl öncesine kadar lojistik yatırımın yıldızı olan Türkiye’nin kısa sürede eski günlerine dönmesi ise en büyük temennimiz.

LOJİSTİKÇİLER “YENİLİKÇİLİK” ARAYIŞINDA

LOJİSTİKÇİLER “YENİLİKÇİLİK” ARAYIŞINDA

Türkiye lojistik sektörünün kalbi konumundaki Mersin’de, bu yıl 8’inci defa hayata geçirilen, “Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu”nda yenilikçi yaklaşımlar özellikle de Endüstri 4.0 vizyonu masaya yatırıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Lojistik Derneği (LODER) iş birliğinde, “8. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu” düzenlendi. MTSO Projeler Müdürlüğü’nün hazırladığı programda; insan sağlığını doğrudan etkileyen tarım ürünleri ile gıdaların, depolanması ve dağıtılması sırasında karşılaşılan zorlukların ve gereksinimlerin tüm taraflar tarafından bilinmesini sağlamak, etkin ve verimli soğuk zincir lojistiğinin önemi konusunda bilinirliliği artırmak, sürdürebilirlik yönünde standartlar oluşturmak, iş birliği ve birlikte hareket ortamı geliştirmek amacıyla önemli sunumlar yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, ülkemiz birçok konuda olduğu gibi, tarım ve gıda ürünlerinin etkin depolaması ve lojistiğinde de farkındalık aşamasını çoktan geçtiğini söyledi. Aşut, “Artık gün, farkındalık yaratma günü değil; somut uygulamaları, özellikle çağın yeni devrimi olan Endüstri 4.0’ın vizyonunu kullanarak; Yani, yüksek teknoloji ve dijitalleşmeyi sektöre entegre ederek, yeni ve etkin çözümlere ulaşma günüdür… Çünkü, önemli olan, palyatif değil; sürdürülebilir bir standart yaratmaktır. Güvenliğin de; kalitenin de; sağlık ve rekabet gücünün de temeli, bu standartlar olacaktır. Ben böylesi sempozyumların, böylesi önemli, bilimsel temelli ortak akıl buluşmalarının bu somut gelişmeyi, bilgiyi ve yol haritasını ortaya çıkartacağına gönülden inanıyorum” dedi.

“TARIM-GIDA İŞİNİ EL BİRLİĞİYLE PLANLAMAMIZ GEREKİYOR”

LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da, sık sık geldiği Mersin’de, önemli mesajlar verdi. Tarım-gıda ve soğuk zincir lojistiğinin; tarım-gıdanın hiçbir zaman değişmeyecek her dönem önem arz eden bir alan olması nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ancak bu konuyla ilgili çok önemli sorunlar olduğunu söyleyen Tanyaş, “Üretimde tarladan sofraya kadar yüzde 25 civarında bir kayıp var. Ayrıca tarımın enflasyona yüzde 21 civarında etkisi söz konusu. Dolayısıyla tarım-gıda işini el birliğiyle planlamamız gerekiyor. Çünkü bu iş tohumdan ürüne, evden atıklara kadar geniş ve kapsamlı bir alan. Onun için işbirliği çok önemli” dedi.

“ENDÜSTRİ 4.0 İLE SİSTEM DAHA ŞEFFAF, İZLENEBİLİR HALE GELİYOR”

Açılış konuşmalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tektaş da, “Tarım ve Gıda 4.0” başlıklı bir sunum yaptı. 4.0’ın; bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin başlanıcı olarak düşünülmemesi gerektiğini bildiren Tektaş, “Şuanda endüstri 4.0 dünyada ancak yüzde 5 oranında kullanılıyor. Yani bu aslında birer vizyon. Teknolojinin gelişimi ile erişilebilecek alanlar, nelerin yapılabileceğinin yol haritası da denilebilir.

Biz de tarım ve gıda tedarik zincirinde 4.0 ile neler yapılabilir bunların peşindeyiz.

Şuanda dünyada ekonomik ve ticari dengelerdeki değişim, sürdürülebilirlik baskısı, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, şehirleşme gibi çok önemli faktörler değişimi zorunlu kılıyor. Bunlardan bir tanesi de artan ve çeşitlenen müşteri beklentisi.

Endüstri 4.0 vizyonu ile daha ne kadar çok şey yapılabileceğini bilirsek, onlardan kendimize daha çok fırsatlar çıkartabilir, eksiklikleri daha kolay giderebiliriz.

Endüstri 4.0’ın iki boyutu var ki bunlardan biri teknolojik, diğeri yönetişim tarafı. Bunun yönetişime etkisi için yenilikçi iş modellerini kabul edilebiliyor olmanız lazım, çünkü sistem birbirine bağlandıkça daha şeffaf, görünebilir, izlenebilir hale geliyor” dedi.

Hediye EROĞLU / MERSİN – LOJİPORT

Kaynak: lojiport.com

Konteyner Taşımacılık Fırsatları!

Konteyner Taşımacılıkta Fırsat!

Türkiye’nin bütün limanlarında faaliyet gösteren Meglio Group firmamız yenilenen konteyner taşımacılık fırsatları ile karşınızda bulunmaktadır. Meglio Group firmamız uzman personellerimiz ile siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için en uygun çalışma ortamlarında sizleri karşılamaktayız.

Konteyner Taşımacılıkta En Güvenilir Firma!

Firmamız konteyner taşımacılık fırsatlarında en ekonomik ve en güvenli bir yol izleyerek siz değerli müşterilerimizin kalbini kazanmış ve sizler sayesinde her gün bir adım daha büyüyerek Türkiye genelinde en iyisi olmaya adım adım yaklaşmaktadır.

En Hızlı ve En Ekonomik Firma!

Uzman şoförlerimiz ile birlikte yüklerinizi çıkış yerinden varış yerine en hızlı ve en ekonomik bir şekilde götürmekteyiz. Oluşabilecek her hangi bir sorunda yüklerinize gelicek her hangi bir zararda tüm sorumluluğu üstümüze almaktayız.

Nakliyeleriniz Artık Daha Kolay!

Kadromuzu uzman personellerle yenileyen Meglio Group firmamız artık nakliyelerinizi en iyi şekilde organize etmekte ve sizlere en iyi koşullarda hizmet vermeye hazırdır.

Taşımacılıkta siz değerli müşterilerimize sunduğumuz çözümler;

 • 7/24 canlı irtibat hattı,
 • Taşınan mallarınızda sigorta olanağı,
 • Oluşabilecek her hangi bir sorunda tüm sorumluluğu,
 • Nakliyeleriniz uzman şöförlerimiz tarafından en kısa zamanda varış noktasına gitmektedir,
 • En ekonomik fiyatlarla ve en iyi hizmet koşulları sağlamaktayız.

20’lik, 40’lık ve 45’lik konteynerlerin nakliyesinin tamamını, ölçülerine uygun dorselerle yapıyoruz.

 • 20´ KONTEYNER
 • 40´ KONTEYNER
 • 20´ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP)
 • 40´ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP)
 • 20´ ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER
 • 40´ HIGH CUBE ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER
 • 20´ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK)
 • 40´ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK) konteyner türlerimizle siz değerli müşterilerimize konteyner taşımacılığı hizmeti vermekten memnunluk duyarız.

Meglio Lojistik olarak hizmet verdiğimiz limanlar;

Gemlik Limanı Konteyner Taşımacılığı

Hopa Limanı Konteyner Taşımacılığı

İskenderun Limanı Konteyner Taşımacılığı

İstanbul Haydarpaşa Limanı Konteyner Taşımacılığı

İstanbul Ambarlı Limanı Konteyner Taşımacılığı

İzmir Limanı Konteyner Taşımacılığı

İzmit Evyap Limanı Konteyner Taşımacılığı

İzmit Yılport Limanı Konteyner Taşımacılığı

İzmit Derince Limanı Konteyner Taşımacılığı

Mersin Limanı Konteyner Taşımacılığı

Samsun Limanı Konteyner Taşımacılığı

Trabzon Limanı Konteyner Taşımacılığı

Eğer tüm hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız hizmetlerimiz sayfasından göz atabilirsiniz.

İLETİŞİM için;

info@megliolojistik.com

 

 

 

 

 

 

Tercihiniz Meglio Group Olsun Taşımacılık’larınız Güvenle Yapılsın

Tercihiniz Meglio Group Olsun Taşımacılıklarınız Güvenle Yapılsın!

Meglio Group Avantajıyla Daha Kolay Taşımacılık!

Türkiye’nin en iyi taşımacılık ve lojistik firmalarından olan Meglio Group firmamız siz değerli müşterilerine en iyi koşulları sunmaktadır. Uzman şöförlerimiz ve uzman personellerimiz ile birlikte en iyi koşullarda öalışıp en iyi hizmeti vermekteyiz.

Nakliyeleriniz Artık Daha Kolay!

Kadromuzu uzman personellerle yenileyen Meglio Group firmamız artık nakliyelerinizi en iyi şekilde organize etmekte ve sizlere en iyi koşullarda hizmet vermeye hazırdır.

Nakliyelerinizde karşılaşabilicek her hangi bir sorunda sizlere sunduğumuz çözüm odaklarımız şu şekilde’dir;

 • 7/24 canlı irtibat hattı,
 • Taşınan mallarınızda sigorta olanağı,
 • Oluşabilecek her hangi bir sorunda tüm sorumluluğu,
 • Nakliyeleriniz uzman şöförlerimiz tarafından en kısa zamanda varış noktasına gitmektedir,
 • En ekonomik fiyatlarla ve en iyi hizmet koşulları sağlamaktayız.

Konteyner Taşımacılığında Ekonomik Zirve!

Rekabet içerisinde olduğumuz firmalar ile müşterilerimize karşı en ekonomik ve uygun fiyatlarla karşınızda durmaktayız. Konteyner Taşımacılığı sektöründe ilk sıralarda yer alan Meglio Group firmamız konteyner taşımacılıklarınızı en kısa zamanda varış noktalarına gitmekte ve en uygun fiyatlarla sizlerin karşısına en iyi hizmet ve koşullarda çıkmaktayız.

Parsiyel Taşımacılıkta Fırsatlar!

Meglio Group farkıyla parsiyel taşımacılıklarınız artık en güvenli ve en hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Parsiyellerinizde oluşabilecek her hangi bir sorunda tüm sorumluluğu üstlenmiş bulunmaktayız.

Parsiyel taşımacılık sektöründe ilk sıralarda yer almamız müşterilerimiz sayesinde olmakta ve bizde müşterilerimize en iyi koşullarda hizmet vermekteyiz.

Proje Taşımacılığı Artık Daha Güvenli!

Ağır taşımacılıklarınız Türkiye’nin her yerine uzman şöförlerimiz tarafından en kısa sürede ve sigorta kapsamında gitmektedir. Özenle güvenliğini sağlamak ve oluşabilecek herhangi bir sorunda tüm sorumluluğu üstlenmekteyiz.

Proje Taşımacılığı yapmayı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz.

Yenilenen firmamız ve personellerimiz ile sizlere daha iyi hizmeti sunmak için burdayız bütün yüklerinizi en güvenli ve en kısa şekilde yerlerine ulaştırmakta ve en ekonomik fiyatları vermekteyiz.

Diğer hizmetlerimiz için hizmetlerimiz sayfasına bir göz atınız.

İLETİŞİM için;

info@megliolojistik.com

Farkımız her zaman kalitemiz olup sizlere daha iyi fırsatlar sunmaktayız. Daha iyi ve daha güvenli taşımalarınız için Meglio Groupu tercih edin.

İyi Çalışmalar.

 

 

 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ, NEÜ’ DE KONUŞULDU

DÜNYADA VE TÜRKİYE’ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ, NEÜ’ DE KONUŞULDU

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Lojistik Bilgi Topluluğu tarafından düzenlenen “Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Geleceği” konulu konferans Uygulamalı Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı’ nın konuşmacı olarak katıldığı programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sandalcı öğrencilere dil öğrenmenin büyük önem taşıdığını anlattı. Askerliği yapmış olmanın ve öğrencilik hayatımda çalışmanın da sektörde iş bulma açısından ciddi avantaj olduğunu ifade eden Sandalcı 2030′ da günümüzdeki işlerin yüzde 50′ sinin olmayacağını anlattı.

Türkiye’nin dış ticaret hacminin 2023′ te 500 milyar doları geçeceğini ifade eden Sandalcı, ihracatı artırıp ithalatı azaltmamız gerektiğini belirtti. Sandalcı: “Yeni hava limanı hava taşımacılığına büyük bir ivme kazandıracak hem yolcu hem de kargo açısından” dedi.

Endüstri 4.0′ ın üretimi en yükseğe, maliyet ve enerjiyi en aza çekmeyi amaçladığını bunun başarılı olabileceğini ve öğrencilere de bu konuda görevler düştüğünü ifade eden Sandalcı e-ticaret ve lojistik ilişkisine değinerek 2016′ da online alışverişlerin yüzde 30′ unun sınır ötesi yapıldığını 2020 yılında bu oranın yüzde 40 olacağını ayrıca 2020′ de sınır ötesi e-ticaret yapan insanların 1 milyarı aşacağını belirtti.

Sandalcı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin eğitiminden ciddi anlamda etkilendiğini ve öğrencilere lojistik alanında uygulamalı eğitim veren Türkiye’deki nadir fakültelerden olduklarını kaydederek akademisyenleri tebrik etti. Program Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Diken’ in, Sandalcı’ ya plaket takdimi ile sona erdi.

Şubat 2018 Taşımacılık İstatistikleri Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Şubat 2018 Taşımacılık İstatistikleri Değerlendirme Raporu Yayınlandı

İhracat taşımalarımızın %55’i (~685.000) Ortadoğu ve Körfez Ülkelerine, %30’u (~380.000) Avrupa Ülkelerine, %15’i ise (~185.000) BDT ve Orta Asya Ülkelerine yapılmaktadır.

İhracatımızın %54’ü Avrupa’ya %23’ü ise Yakın ve Orta Doğu’ya yapılmaktadır. İthalatımızda ise %53’ü Avrupa’dan, %26’sı Diğer Asya ülkelerinden, %9 ise Yakın ve Orta Doğu’dan yapılmaktadır.İHRACAT TAŞIMALARI2017 yılını 1.250.067 taşıma ve %4 büyüme ile kapatmıştık. 2018 yılı Ocak ayında Türk araçlarının toplam ihracat taşıma sayısı 99.205, Şubat ayında ise 98.247 adet oldu. İhracat taşımalarımız Ocak-Şubat toplamında 197.452 adet ile bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse aynı seviyede devam etti.

Suriye’ye yapılan taşımalarda %31 oranında bir düşüş yaşanmış olsa da; Afrin operasyonunda alınan olumlu sonuçlar ve devam eden operasyonlar ile birlikte önümüzdeki dönemlerde taşımacılık sayılarında ciddi oranlarda artışlar olacağı öngörülüyor. Geçen yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı başlayan Irak pazarı, geçen yıla oranla %3 düşüş gösteriyor. Iraktaki çifte vergilendirme uygulaması kaldırılır ise taşıma sayılarının ciddi oranlarda artışa geçeceği düşünülüyor. Irak ve Suriye’deki düşüş Ortadoğu ülkeleri toplamını da etkilediği için Ortadoğu’da %10 düşüş olduğu görülüyor.

Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracat taşımalarında %8 Ocak ayında, %10 Şubat ayında, %9 Ocak-Şubat toplamında artış yaşandı. Avrupa’nın genelinde yaşanan artış eğilimi özellikle komşu ülkelerde; Romanya %25, Yunanistan %15, Bulgaristan %22 olmak üzere olumlu etkilere sebep oldu. Polonya, Macaristan ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinde de %25’e varan artışlar dikkat çekiyor.

2017 yılında Nahçıvan ve Azerbaycan’a yapılan ihracat pazarında azalma görülmüştü, Ocak-Şubat 2018 döneminde ise Nahçıvan’a %241, Azerbaycan’a %24 artış olduğu görülüyor. Gürcistan’a yapılan ihracat taşımalarında ise Türk araçlarının payları %9 oranında düştü ve Gürcistan plakalı araçlar pazarda yükselişe geçtiler.

Türk araçlarının İran’a yaptığı ihracat taşımalarında %13 düşüş görülüyor. İran araçları ise Türkiye’den yaptığı ihracat taşımalarında %21 oranında artış gösteriyorlar.

Türkmenistan’a yapılan taşımalarda %65 oranında ciddi düşüş olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarımızda, Türkmenistan’daki mevcut projelerin tamamlanması ve aynı ölçekte yeni projeler olmaması, ihracat taşımalarımızı olumsuz etkilemektedir. Bunun dışında, Türkmenistan ihracat pazarına bakıldığında, Türkmenistan araçlarının paylarını %8’den %26’ya çıkarttıkları görülmektedir. Türkmenistan taşımaları düşüşe geçmesine rağmen, Özbekistan taşımalarında ise %68 oranında artış yaşanıyor. Türkmenistan pazarındaki azalış, Özbekistan’a artan pazarımız ile ikame ediliyor.

BDT ülkelerine yapılan taşımalarda en önemli yere sahip Rusya Federasyonu’na baktığımızda bu yıl taşımaların hızla yükselişe geçmesi ile birlikte ihracat taşımalarımız %917 oranında artış olduğu görülüyor. Bununla birlikte, ulaşımın Rusya üzerinden transit geçerek daha rahat sağlandığı güzergâhlarda da taşımaların arttığını görüyoruz; Kazakistan’a %6 ve Kırgızistan’a %30 oranında artışların olması Rusya’nın transit öneminin Türk taşımacılar için ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Rusya’da sürücü vizesi sorunu, Türk tarafında devam eden Sarp sınır kapısı yenilemesinin günlük araç çıkış sayısını kısıtlaması, Gürcistan’da uzayan gümrük işlemlerinin çözülmesi durumunda BDT ülkelerine taşıma sayılarımızda daha da fazla artış sağlanacaktır. Önceki yıllarda Rusya’da yaşanan sorunların artık çözülmüş olması ile birlikte Beyaz Rusya’ya yapılan taşımalarda %43 oranında düşüş yaşanmaktadır.

Altyapı yatırımları ve süren inşaat projelerinin artması ile birlikte, ihracat taşımalarımızda Ukrayna’ya %65, Moldova’ya ise %23 oranında artış görülmektedir. BDT ve Orta Asya ülkeleri toplamında %28 oranında artış olması oldukça sevindiricidir.

Ocak-Şubat toplamında, Türkiye’den yapılan ihracat taşımalarında; Türk araçlar bir önceki döneme göre neredeyse aynı kaldılar. Yabancı araçlarda %17, Genel toplamda ise %3 artış yaşandı. Yabancı araçların payı %21, Türk araçların payı ise %78 olarak gerçekleşti. Bu yıl yabancı araçların da ihracat taşımalarında sayılarını artırması ile Türklerin taşımacılıktaki pazar payları düşmektedir. Yabancı taşımacılar arasında başta Bulgaristan, İran, Romanya ve Gürcistan araçları olmak üzere ciddi oranlarda artışlar yaşandı.

İTHALAT TAŞIMALARI

İthalat taşımalarında genel toplamda %15 artış olduğu görülüyor. Türk araçları %15, Yabancı araçlar ise %13 oranında taşıma sayılarını artırdılar. Geçen yıla göre yabancı araçlar yoğun bir artış sağladıkları için pazar payında da %33’den %35’e kadar paylarını artırmış durumdalar. İthalat taşıması yapan Yabancı araçları, başta İran olmak üzere Bulgaristan ve Romanya takip ediyor.

Türk araçlarının İthalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında, ilk sırada 15.002 adet taşıma ile Almanya geliyor. İkinci sıradaki Irak ise her ay artış eğiliminde olmaya devam ediyor. Ocak-Şubat toplamında Irak’tan yapılan ithalat taşımalarında %78 oranında artış yaşandı ve 9.071 adet ithalat taşıması gerçekleştirildi. Bu ithalat taşımaları genel olarak inşaat malzemeleri olmaktadır.

Avrupa ülkeleri arasında düşüşün yaşandığı ülkeler arasında %24 ile Birleşik Krallık ve %9 ile İtalya bulunmaktadır.  Diğer tüm Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat taşımalarımız istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu ülkeler arasında Yunanistan %36, Hollanda %23, Macaristan %10, Polonya %8, Romanya %5, Bulgaristan %2 ile dikkat çekmektedir.

İran’dan yapılan ithalat taşımalarımızda, Türk araçları %56 oranında artış yakaladı. İlk 2 ayda İran’a yapılan İthalatta 500 araçlık bir artış olmasına rağmen ihracatta 1.271 araçlık bir pazar kaybı yaşandı.

Diğer dikkat çeken ülke ise %51 artış ile Özbekistan oldu. İhracat taşımasında da ciddi artış görülen Özbekistan’ın İthalat yönünde de artış göstermesi önümüzdeki dönemlerde Özbekistan’ın öneminin artacağı yönünde yorumlanıyor.

TRANSİT TAŞIMALAR

Türkiye üzerinden yapılan Transit taşımalar incelendiğinde; Türk ve Yabancı araçlarının İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelere taşıma yaptığı görülüyor.  Yoğun olmamakla birlikte İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi gelişmiş ülkelere de transit taşımalar yapılıyor. Transit taşımaları ülkemiz üzerinden yapan araçlar ise gene yoğunlukta olarak İran, Bulgaristan ve Gürcistan gibi komşu ülkeler.

Transit taşımalarda yabancı araçlar arasında ilk sırada İran geliyor. İran araçları yoğunlukla Avrupa ülkelerinden aldığı yükleri İran’a, veya İran’ın yükünü Avrupa ülkelerine taşıyorlar. İran plakalı araçlar az da olsa Gürcistan’a transit yük taşıyorlar. Bulgaristan araçları ise Avrupa’dan aldıkları yükleri Türkiye’yi transit geçerek yoğunlukla Gürcistan ve Ermenistan’a taşıyorlar.

BOŞ GİRİŞLER 

Türkiye’ye yapılan Boş girişler incelendiğinde; Türk araçları boş giriş sayılarını düşürmesine karşın Yabancı araçlar %25 oranında boş girişlerini artırdılar. Türk taşımacılar; Avrupa’dan aylık ~5.000 araç, Irak ve Suriye’den ~50.000 araç, Azerbaycan ve Gürcistan’dan ~10.000 araç, İran’dan ~2.500 araç, Rusya’dan ~2.000 araç ile aylık ~ 70.000 araç ile kendi ülkelerine boş dönüş yapıyorlar. Yabancı araçlar ise aylık ~10.000 adet boş giriş yapıyor ve bu araçların başında Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya geliyor.

İHRACAT-İTHALAT TAŞIMACILIK DENGESİ

DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ

2017 yılında Almanya toplam ihracatımızın %10’unu, İngiltere %6,1’ini ve Birleşik Arap Emirlikleri %5,8’ini oluşturmuştur. 2017 yılında Çin toplam ithalatımızın %10’unu, Almanya %9’unu ve Rusya %8’ini oluşturmuştur. 2017 yılında Irak ile yapılan dış ticaretimiz sonucunda 7,5 milyar dolar fazla verilmiş iken; BAE ile 3,6 milyar dolar ve İngiltere ile 3,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. 2017 yılında Çin ile yapılan dış ticaretten 20,4 milyar dolar açık verilmiş iken Rusya ile 16,8 milyar dolar ve Almanya ile 6,2 milyar dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 2017 yılında ihracat yaptığımız toplam ülke sayısı 218; ithalat yaptığımız toplam ülke sayısı 220 olmuştur. İhracatımızın %54’ü Avrupa, %23’ü Yakın ve Orta Doğu’ya yapılmıştır. İthalatımızda ise %53’ü Avrupa, %26’sı Diğer Asya ülkelerinden, %9 ise Yakın ve Orta Doğu’dan yapılmıştır.

2018 yılında ihracatın 169 milyar dolar, ithalatın 237 milyar dolar, dış ticaret hacminin 406 milyar dolar ve dış ticaret açığının 68 milyar dolar gerçekleşmesi beklenmektedir. (Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program 2018-2020)

Yıllar itibariyle bakıldığında, ekonomik büyüme ile yıllık ihracat ve ithalat değişim oranları, dolayısıyla taşımacılık sayıları paralellik göstermektedir. 2018 yılı sonunda ihracatta beklenen %7’lik büyümenin Ocak-Şubat verileri incelendiğinde düşük bir beklenti olduğu ve daha fazla artışların yaşanabileceği öngörülmekle beraber taşıma sayılarına da aynı oranda etki edeceği düşünülmektedir.

2018 yılının Şubat ayında ihracat 13,2 milyar dolar, ithalat ise 18,9 milyar dolar, dış ticaret hacmi 32,1 milyar dolar ve dış ticaret açığı 5,8 milyar dolar olmuştur. Bir önceki yıla göre ihracat %10, ithalat ise %20 artış göstermiştir. Ocak-Şubat toplamında ise bir önceki yıla göre %11 artışla ihracat 25,7 milyar dolar, %29 artışla ithalat 40,4 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret hacmi %21 oranında artış göstermiştir.