Lojistikçi istiyor, UND elçi olmalı…

Lojistikçi istiyor, UND elçi olmalı…

Geçtiğimiz günlerde Türk lojistik sektörü dramatik bir intihara şahit oldu. Büyük montanlı araç alımlarıyla dikkati çeken uluslararası nakliyenin köklü firmalarından Grupaj Lojistik’in sahibi Hasan Akandere, silahını şakağına dayayarak tetiğe bastı ve hayatına son verdi.

“Taban fiyat olmazsa, her gün bir lojistik firması batacak, birileri de intihar edecek.”

Bu söz, araç lojistiği denilince akla gelen ilk firmalar arasında sayılan Mertur’un sahibi Hakan Albayrak’a ait.

“Avrupa’da kilometre başına 1 Euro’nun altında nakliye bedeli olamaz. Ama nakliye birim fiyatı olmayan tek ülkeyiz”

Bu konuşma da, yine büyük montanlı bir araç alımı öncesi Martaş Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Kurt tarafından yapıldı.

“Navlun, hiçbir maliyet hesabı yapılmadan belirleniyor. Sektör, tamamen pazarlamacıların oyuncağı haline gelmiş durumda.  İstikrarsız navlunlardan dolayı ihracatçı, ithalatçı ve nakliyeci de gelir-gider kalemlerini hesaplamakta sıkıntı çekiyor.”

Yukarıdaki konuşma da bir röportajda Sağlık Lojistik İcra Kurulu Başkanı, sevgili dostum Zahit Sağlık tarafından dile getirildi.

ORTAK PAYDA NAKLİYE BİRİM FİYATI

Uluslararası nakliyede söz sahibi, 3 değerli firmanın temsilcisi de ortak bir söylemde buluşmuşlar:  “kilometre başına nakliye birim fiyatı.”

İsteyen aksini iddia edebilir. Ancak, karayolu taşımacılığı; deniz ve havayoluna kıyasla daha oturmamış piyasa koşullarıyla yürütülmektedir. Denizde ve havada maliyet hesapları daha profesyonel oluşur ve kurallar çok daha nettir. Kara nakliyesinde ise navlun “rakibim kazanacağına, ben 3 kuruş daha eksik fiyata taşırım” noktasında dengesini bulur.

MAALESEF KENDİ AYAKLARINA ATEŞ EDİYORLAR

Sözüm, maliyet hesabını yaparken kriter olarak yalnızca yakıt ve sürücü giderlerini gören, üstünü de kâr sayan kuruluşlarımızadır. Çok iş yaptığınızı, hatta para da kazandığınızı düşünebilirsiniz. Ancak, uzun dönemde maliyet kalemlerinizin ikiden çok daha fazla olduğuyla tanışma gerçeğinden kaçamayacaksınız. Araç amortismanları, sigorta giderleri, öngörülemeyen kaza ve riskler, kıdem tazminatları vb… Bunlar da navlun hesabınızı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken durumlardır.

AVRUPALI BUNU ÇÖZMÜŞ, SIRA BİZDE

Aralarında daha 20 yıl öncesine kadar sefaletleriyle öne çıkan ama şimdi AB üyesi olma imtiyazlarıyla tanışanlar da dahil olmak üzere Avrupa’nın hemen her ülkesinde kilometre başına 1 Euro’nun altında taşıma yapan firma bulamazsınız. Türk nakliyecisi, İtalya’ya 1.250 Euro’ya taşır. Römork kendisinindir, yükü o bulmuştur. Ancak, İtalyan; bir çekici ve üzerinde yalnızca 1 şoförle, her treylerde 200 Euro para kazanır. Bekleme yaparsa da, bunu ayrıca faturalandırır.

TÜRK NAKLİYECİSİ DE HAK ETTİĞİNİ ALMALI

Burada görev, Türkiye’nin taşımacılık konusundaki en büyük sektörel sivil toplum örgütü UND’ye düşüyor. Girişte verdiğim hazin örneği de anımsatarak, Türk nakliyecisinin de kilometre başına taban nakliye birim fiyatı belirlemesini ilgili Bakanlığa salık vermelidir. Nakliyeci, bu taban fiyatla ayakta kalmayı başarır ve bu da çalışanlarına daha yaşanabilir koşullar olarak yansır. Eğer rekabetçi olmak da istiyorsa bunu, verdiği kaliteli ve modern hizmet ile taban fiyata en yakın parametrelerde oluşturduğu optimum navlunla sağlar.

Saygılarımla.

KAYNAK;

lojiport

 

UND’nin Ocak 2018 taşıma istatistikleri yayımlandı

UND’dedeki  uzmanlardan Berkalp Kaya’nın hazırladığı ithal, ihraç , transit ve boş girişler bazında “Ocak 2018 Taşımacılık İstatistikleri Raporu” yayımlandı.

İhracat taşımaları


UND üyeleri 2017 yılını 1 milyon 250 bin 67 taşıma ve yüzde 4 büyüme ile kapatmıştı. 2018 yılı Ocak ayında Türk araçlarının toplam ihracat taşıma sayısı 99bin 205 adet oldu ve bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1 büyüme sağlandı.

Suriye’de Zeytin Dalı operasyonunun devam ediyor olması sebebiyle Suriye’ye yapılan taşımalarda yüzde 24 oranında bir düşüş yaşanmış olsa da önümüzdeki aylarda güvenliğin tamamen sağlanması ile birlikte çok ciddi oranlarda artışların olacağı öngörülüyor.

Geçen yıl ilk 3 aylık dönemde hızlı başlayan Irak pazarı bu yıl geçen yıla oranla yüzde 6 düşüş gösteriyor olsa da bunun önceki yıl seviyelerine çıkacağı ve ilerleyen dönemlerde de artışa geçeceği düşünülüyor.

Irak ve Suriye’deki düşüş Ortadoğu ülkeleri toplamını da etkilediği için Ortadoğu’da yüzde 9 düşüş olduğu görülüyor.

Avrupa ülkelerinde toplamda yüzde 8 oranında bir artış olduğu görülüyor, Özellikle komşu ülkelerde Romanya yüzde 27, Yunanistan yüzde 22, Bulgaristan yüzde 21 olmak üzere artışlar dikkat çekmektedir.

Polonya, Macaristan ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinde yüzde 25’e varan artışlar görülüyor.

2017 yılında Nahçıvan ve Azerbaycan’a yapılan ihracat pazarında azalış görülmüştü 2018 yılında ise Nahçıvan’a yüzde 343, Azerbaycan’a ise yüzde 29 artış olduğu görülmektedir.

Gürcistan’a ise yüzde 12 düşüş olduğu görülüyor, Gürcistan plakalı taşıtların paylarını yüzde 32’den yüzde 43’e çıkartmış olmaları dikkat çekmektedir.

Gürcistan’a yapılan ihracatta Türk araçlarının payları düşmekte ve Gürcistan plakalı araçlar pazarda yükselişe geçmiştir. Türkmenistan’a yapılan taşımalarda ise yüzde 62 oranında ciddi düşüş olduğu görülmektedir.

Bu konuda yapılan araştırmalarımızda Türkmenistan’daki mevcut projelerin tamamlanması ve aynı ölçekte yeni projeler olmaması ihracat taşımalarımızı etkilemektedir.

Bunun dışında Türkmenistan ihracat pazarına bakıldığında Türkmenistan araçlarının paylarını yüzde 8’den yüzde 26’ya çıkarttıkları görülmektedir. Türkmenistan taşımaları düşüşe geçmesine rağmen Özbekistan taşımalarında ise yüzde 57 oranında artış yaşanıyor.

Türkmenistan pazarındaki azalışın Özbekistan’da artan Pazar ile Türki cumhuriyetlerin toplamda geçen yıla yakın taşımalarda seyrettiği ve pazar güzergâhlarının değiştiği söylenebilir.

Rusya’ya yapılan ihracat taşımalarında diğer yıllara göre en yüksek sayıya 2018 yılı Ocak ayından 1.136 adet taşıma ile ulaşılmıştır.

Ümit ediyoruz ki Rusya’da başta kota sorunu olmak üzere, sürücü vizesi sorunu ve domates ihracatındaki yetkili firma sayısı sorunu çözüme kavuşturulursa rekor seviyelerde taşımalar gerçekleşebilir.

BDT ve Orta Asya ülkeleri toplamında yüzde 34 oranında artış olması oldukça sevindiricidir.

Ocak ayında Türkiye’den yapılan ihracat taşımalarında Türk araçları yüzde 1 artış gösterdi fakat Yabancı araçlar ise yüzde 22 gibi ciddi bir oran ile artış sağladı. Genel toplamda ise yüzde 5 artış yaşandı.

Yabancı araçların payı yüzde 21, Türk araçların payı ise yüzde 81 olarak gerçekleşti.

Türk araçlarının payı geçen yıl Ocak ayında yüzde 82 seviyesinde iken bu yıl yabancı araçların da ihracat taşımalarında sayılarını artırması ile Türklerin taşımacılıktaki pazar payları düşüyor.

Yabancı taşımacılar arasında başta Bulgaristan, İran, Romanya ve Gürcistan araçları olmak üzere ciddi oranlarda artışlar yaşandı.

İthalat taşımaları

Proje Taşımacılığı

İthalat taşımalarında genel toplamda yüzde 25 artış olduğu görülüyor. Hem Türk araçları yüzde 27 artış ile hem de yabancı araçlar yüzde 21 artış ile ithalat yönünde taşıma sayılarını artırıyor.

Geçen yıla göre yabancı araçlar daha yoğun bir artış sağladıkları için pazar payında da yüzde 33’den yüzde 36’ya kadar artırmış durumda. İthalat taşıması yapan yabancı araçların başında Bulgaristan hemen ardından ise İran geliyor.

Türk araçlarının İthalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında ilk sırada 7.109 adet taşıma ile Almanya geliyor. İkinci sırada ise Irakki, her ay artış eğiliminde olmaya devam ediyor. Ocak ayı karşılaştırmasında Irak’tan yüzde 267 oranında artış ve 4.449 adet ithalat taşıması gerçekleşti.

Avrupa ülkeleri arasında tek düşüş yüzde 14 oranla İtalya’da yaşanıyor. Diğer dikkat çeken ülke ise yüzde 116 artış ile Özbekistan… İhracat taşımasında da ciddi artış görülen Özbekistan’ın ithalat yönünde de artış göstermesi, önümüzdeki dönemlerde Özbekistan’ın öneminin artacağı yönünde yorumlanıyor.

Transit taşımalar

Türkiye üzerinden yapılan transit taşımalar incelendiğinde ise Türk ve yabancı araçlarının İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelere taşımalar yapıldığı görülüyor.

Yoğun olmamakla birlikte İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi gelişmiş ülkelere de transit taşımalar yapılıyor. Transit taşımaları ülkemiz üzerinden yapan araçlar ise gene çoğunlukla İran, Bulgaristan ve Gürcistan gibi komşu ülkelerden oluşuyor.

Boş girişler

Türkiye’ye yapılan boş girişler incelendiğinde ise Türk araçlarının aylık yaklaşık 70 bin civarından boş giriş yaptığı görülüyor. Bu araçların yaklaşık 50 bin adedi Suriye ve Irak’tan geliyor. Yabancı araçlar ise yaklaşık 10 bin adet boş giriş yapıyor ve bu araçların başında Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya yer alıyor.

KKTC araçları çoğunlukla Türkiye’ye boş giriş yapıyor, fakat üçüncü ülke taşıması yapmıyor sadece kendi ülkelerine taşıyor. Türk araçları boş giriş sayılarını düşürmesine rağmen yabancı araçlar yüzde 32 oranında boş girişlerini artırdı.

KAYNAK:

www.lojistikhaber.com